2018_0915_23194700.jpg

Med den kristna tron i centrum vill VasaGospel, genom modern gospelmusik,
dela med sig av sin glädje och därigenom sprida budskapet om Jesus Kristus.

Kören är en del av församlingen Frälsningsarmén Vasakåren i centrala Stockholm och har sedan starten 1994 varit en aktiv del av församlingsarbetet, men även gjort framträdanden både i andra delar av Stockholm, Sverige och utomlands.

En del av den musik som VasaGospel framför är skriven specifikt för VasaGospel. Det är sånger som baseras på körmedlemmarnas och musikernas egna upplevelser och gudsrelationer. Önskan är att dessa sånger ska inspirera och uppmuntra alla människor, oavsett var man befinner sig i livet.

Hittills har VasaGospel gett ut fem album: Convinced (2012), In Need (2007), Precious Lord (2002), Boldly We Enter (1998) och At His Master’s Feet (1996).